معرفی مدیر کل

نام و شهرت: رضا پوستچی

رضا پوستچی مدیر کل زندانهای استان خوزستان

رضا پوستچی مدیر کل زندانهای استان خوزستان

سابقه مدیریت: ۲۰ سال مدیر کلی در زندانهای استانهای سیستان و بلوچستان-کرکانشاه-خراسان شمالی و از مرداد ۱۳۹۰ استان خوزستان

مهمترین سیاستها و رویکردهای مدیریتی :

  • طرح رواندرمانی و مشاوره رفتاری: اجرای طرح های روان درمانی بعنوان طرحی علمی و پاسخگو در تحقق انتظارات جامعه از نظام زندانباین( در این طرح زندانیان بر سااس الگوهای روان درمانی و مشاوره تحت آموزش قرار میگیرد، بواسطه این طرح خود بازدارندگی در زندانیان پس از آزادی در پرهیز از مبادرت به جرم ارتقاء میابد  و برابر آمارهای واصله و تحقیقات میدانی، نرخ عود مجدد بزه در این افراد(تحت پوشش روان درمانی)  و بازگشت مجدد آنان به زندان به کمتر از ۲ در صد کاهش یافته است  که دستاوردی قابل توجه برای نظام زندانباانی است.
  • ایجاد و توسعه زیرساختها: مدیریت بر این باور است که نگهداری زندانی در مقام یک انسان و پرداخت به اصلاح و تربیت وی نیازمند تأمین فضاهای مناسب اصلاحی و تأمینی و تربیتی است برای این منظور از سال ۱۳۹۰ تا کنون ساخت ندامتگاه ها و اندرزگاه ها و فضاهای نگهداری جدید با ظرفیت ۱۰ هزار نفر و جایگزینی آن را با فضاهای فرسوده قدیمی  در دستور کار قرار داده که برخی از آنها به بهره برداری رسیده و برخی دیگر در آستانه اتمام قرار دارند. مهمترین آنها اندرزگاه های ۲۰۰۰ نفره در مجتمع حرفه آموزی استان میباشند.
  • تعطیل سازی زندان مرکزی(کارون) اهواز و انتقال آن به خارج از شهر: زندان مرکزی اهواز در آغاز دهه ۵۰ شمسی افتاح و به بهره برداری رسیده، این زندان واجد استانداردهای آن زمان برای صرف اقدامات تأمینی و پلیسی بوده و علی رغم بهسازی و بازسازیهای متعدد، ظرفیت مورد نیاز برای پذیرش و نگهداری زندانیان را در زمان حال ندارد، فضا و گنجایش لازم را برای اجرای سیاستها و برنامه های  اصلاحی و تربیتی ندارد و در محدوده مسکونی شهر قرار گرفته که خود تبعات فرهنگی و اجتماعی و تأمینی را در پی دارد. از اینرو  طرح تعطیل سازی و انتقال آن به بیرون شهر اواسط سال ۱۳۹۲ از سوی مدیر کل زندانهای استان به استانداری پیشنهاد شد که با موافقت استاندار ، طرح های عمرانی جایگزین از جمله ساخت و توسعه فضاهای جدید در مجتمع حرفه آموزی استان، زندان سپیدار و پادگان سابق الحدید تأیید و به اجرا در آمد که هر یک در مراحل پایانی قرار دارد  و با اتمام آن شاهد تأمین فضاهای مناسبی برای نگهداری و اقدامات اصلاحی و تربیتی مجرمین خواهیم بود.
  • شایسته سالاری: از جمله انگیزش های مهم در ارتقاء روحیه خدمتی کارکنان و  و توسعه بهره وری اجرا و رعایت اصل شایسته سالاری و تحقق سلسله مراتب اداری و ترسیم و تحقق اصولی و منطبق بر منطق و قانون مسیر ارتقای شغلی کارکنان است که در استان خوزستان در شناسائی استعدادهای شایسته برای حضور در عرصه مدیریت و در نتیجه انتصاب و بکار گیری معاونین ستادی، روسای ادارات ستادی و زندانها و معاونین و زندانها و کارشناسان مسئول در مجموعه های ستاد و صف از جمله دستاوردهای این عرصه  بوده است.
  • مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری: در پرتو اعمال مدیریت ارزش محور و تفاوت در ارزش و ضد ارزش، تعهد پرسنلی ارتقاء میابد و  هویت سازمانی اهمیت یافته، تلاش جمعی به سمت خود مدیریتی برای رعایت اخلاقیات و حذف مظاهر فساد اداری حرکت میکنند.
  • پیشگیری و کاهش آسیبها:با ارزشگذاری بر منزلت کارککنان و تحقق رویکرد عدالت در همه ابهاد مدیریت منابع انسانی و همچنین شناسائی درست گلوگاه ها و مبادی و محورهای آسیبساز و آموزش مستمر منابع انسانی ، اصل پیشبینی و مقابله و مبارزه با آسیبها بدرستی و بصورت فراگیر محقق خواهد شد. این اصل موجب شده زندانهای خوزستان بنا بر نظر مسئولین ارشد قضائی و اجرائی و نظارتی  در شرایط مطلوبی قرار داشته باشد.
  •  سلامت افزائی و پاکسازی  زندانها: تفهیم درست حقوق و تکالیف متقابل مخابطین (زندانی-سرباز و کارمند) با سیستم و نظام زندانبانی موجب شده  رعایت ضوابط اخلاقی و تعهد سازمانی برای مقابله با آنچه پاکسازی محیط زندان و آمادگی آن را برای تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی به چالش میکشاند بدرستی اعمال شود.
  • مدیریت اخلاقی و انسانی : همه ساز و کارها در امر مدیریت و توسعه نظم و امنیت با رویکردهای خشک و غیر قابل انعطاف انجام پذیر نخواهد بود. میتوان نظم، امنیت، قانونگرائی، تبعیت از مقررات، کیفیت گرائی، توسعه بهره وری و … را در پرتو مدیریت اصولی و اخلاقی از سطح ارشد تا پایین ترین رده اجرا دنبال کرد. در این شرایط انگیزش اجرای اهداف و تحقق برنامه ها با ظرافت و اشرافیت افزونتری دنبال میشود و ماندگاری آن نیز مشهود و ملموس خواهد بود.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*